Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Videninstitutioner

Har du brug for at finde samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med ansøgning om støtte til et projekt, kan vores kendskab til forskellige virksomheder og videninstitutioner og deres kompetencer måske være en hjælp.

Katalog over videninstitutioner - opdelt efter fagligt emne (PDF 2012)

Katalog over videninstitutioner - opdelt efter institution (PDF 2012)

Det samlede katalog er ganske omfattende. Derfor er der lavet en række uddrag baseret på mere afgrænsede emner:

Affald
Arealanvendelse
Grundvand/drikkevand
Jordforurening
Kemikalier
Klimatilpasning
Landbrug
Luftforurening
Overfladevand
Reduktion af klimapåvirkninger
Ressourceforbrug/ressourceoptimering 
Spildevand
Støj
Transport
Øvrige miljøområder