Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Nyheder

Ansøgningsrunde 2014

Aktuelle opslag under MUDP

MUDP's anden ansøgningsrunde er offentliggjort d. 24. juni 2015. Opslaget omfatter tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) inden for områderne vand og klimatilpasning, forebyggelse og genanvendelse af ressourcer, renere luft, mindre støj, færre problematiske kemikalier samt industriens miljøindsats. 

Læs opslaget af 24. juni 2015 om demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala 

Der er ansøgningsfrist d. 2. oktober 2015 kl. 12.00. 

 

Der forventes yderligere en ansøgningsrunder under MUDP i 2015.  Den tredje runde forventes offentliggjort i august og omfatter den grønne innovationspulje, der vil være målrettet små- og mellemstore virksomheder.

 

MUDP 2014

Her finder du information om tilskud

Information om MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Læs bl.a. om hvem der kan ansøge, tilskudsprocenter, betingelser ved tilskud, lovgrundlag og meget mere.

Læs mere her 

Find katalog over tilskuds- og finansierings- ordninger indenfor miljø- og energiområdet

Læs mere her

Partnerskab

Partnerskaber

Et partnerskab er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, fx virksomheder, myndigheder, organisationer og videninstitutioner, om at:

  • udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi,
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller
  • styrke den danske miljøteknologiklynge

Læs om partnerskaber

Miljøsamarbejde

Miljøsamarbejde med udlandet

Her kan du læse om opfølgning på miljøsamarbejdsaftaler.

Læs mere her