Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Nyheder

Ansøgningsrunde 2014

Aktuelle opslag under MUDP

MUDP's første ansøgningsrunde i 2015 er offentliggjort d. 13. marts 2015. Opslaget omfatter tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi indenfor vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, støj, kemikalier og industriens miljøindsats samt tilskud til demonstration af bæredygtigt byggeri i fuldskala. Der er ansøgningsfrist d. 4. juni 2015, kl. 12.00

Læs nærmere om, hvad der kan søges tilskud til

 

 

MUDP 2014

Her finder du information om tilskud

Information om MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Læs bl.a. om hvem der kan ansøge, tilskudsprocenter, betingelser ved tilskud, lovgrundlag og meget mere.

Læs mere her 

Find katalog over tilskuds- og finansierings- ordninger indenfor miljø- og energiområdet

Læs mere her

Partnerskab

Partnerskaber

Et partnerskab er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, fx virksomheder, myndigheder, organisationer og videninstitutioner, om at:

  • udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi,
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller
  • styrke den danske miljøteknologiklynge

Læs om partnerskaber

Miljøsamarbejde

Miljøsamarbejde med udlandet

Her kan du læse om opfølgning på miljøsamarbejdsaftaler.

Læs mere her