Nyt

Ansøgningsrunde 2014

MUDP Ansøgningsrunde 2014

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, har i 2014 fokus på følgende hovedemner: Vand, Klimatilpasning, Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet, Renere luft, Mindre støj, Færre problematiske kemikalier, Modernisering af industriens miljøindsats og Økologisk byggeri.


Læs om, hvad der kan søges tilskud til i 2014 under  (MUDP)

I 2013 blev ordningen kaldt for Program for Grøn Teknologi.

MUDP 2014

Her finder du generel information

Information om MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Læs bl.a. om hvem der kan ansøge, tilskudsprocenter, betingelser ved tilskud, lovgrundlag og meget mere.

Læs mere her  

Find katalog over tilskuds- og finansierings- ordninger indenfor miljø- og energiområdet

Læs mere her

Partnerskab

Partnerskaber

Et partnerskab er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, fx virksomheder, myndigheder, organisationer og videninstitutioner, om at:

  • udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi,
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller
  • styrke den danske miljøteknologiklynge

Læs om partnerskaber

Miljøsamarbejde

Miljøsamarbejde med udlandet

Her kan du læse om opfølgning på miljøsamarbejdsaftaler.

Læs mere her