Afsluttede projekter indenfor virksomheder

Projekter indenfor virksomheder gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Vandsymbioser Kalundborg - Kortlægning af vand-, energi- og stofstrømme samt udvikling og demonstration af nyt symbiosetiltag
Rapport om anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser mellem industrivirksomheder i Kalundborg. Rapportens hovedkonklusioner falder i to dele, 1) Kortlægning og identifikation i 7 virksomheder i Kalundborg og 2) Generel manual for symbiosesamarbejder. Miljøprojekt nr. 1732, 2015.

Development of combustion air humidification at WTE facilities
Dette udviklingsprojekt har fokuseret på introduktion af forbrændingsluftbefugtning på affaldsforbrændingsanlæg for at øge anlæggenes energieffektivitet og give anlæggene en mulighed for at håndtere fremtidige ændringer af affaldet. Forbrændingsluftbefugtning erblevet sammenlignet med andre metoder så som befugtning af affaldet eller indsprøjtning af vand i ovnen og er blevet evalueret som den mest energieffektive metode til at modvirke effekterne af udsortering af øgede mængder organisk affald. Miljøprojekt nr. 1843, 2016.

Resource efficiency in industries
Rapporten belyser muligheder for at stimulere ressource-effektivitet via BAT og via andre former for lovgivning samt de faldgruber, man skal passe på. Rapporten retter sig således mod eksperter fra industri og myndigheder, som deltager i EU’s arbejde med BAT-konklusioner under direktivet for Industrielle Emissioner eller som indarbejder BAT-konklusioner i revurderinger og miljøgodkendelser. Miljøprojekt nr.: 1876, 2016