Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rådgivende Udvalg om Grøn Teknologi

Det Rådgivende Udvalg for Miljøteknologi blev nedsat af miljøministeren i sommeren 2013 for at rådgive omkring den miljøteknologiske indsats. Udvalget er ophørt igen i sommeren 2015.

Udvalget havde til opgave i dialog med Miljøministeriet at:

 • pege på de mere præcise temaer og problemstillinger, hvor der indkaldes ansøgninger
 • rådgive om den langsigtede indsats, herunder at pege på fremtidige indsatsområder både under hensyn til miljømæssige udfordringer, teknologiske muligheder og markedsmuligheder
 • rådgive om reguleringsmæssige initiativer, der i samspil med tilskudsmidler kan fremme af innovation og grøn omstilling

Udvalget er nedsat med hjemmel i bekendtgørelse  nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi. Udvalget er nedsat i juni 2013 for en 2-årig periode. Udvalget er ophørt i sommeren 2015. I foråret 2015  har Folketinget vedtaget nye rammer for MUDP.

Medlemmer af og suppleanter til Rådgivende Udvalg for Grøn Teknologi

Formand: Jannicke Schultz-Petersen, Adm. Direktør, MJK Automation ApS

Medlemmer

 • Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi
 • Karin Klitgaard,  Miljøpolitisk chef, Dansk Industri
 • Ernst Tiedemann, Adm. Direktør, Force Technology

Suppleanter

 • Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologi
 • Christina Busk, konsulent, Dansk Industri
 • Helle Westphal, Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI

Sekretariat

 • Søren Bukh Svenningsen, kontorchef, Miljøstyrelsen
 • Niels Henrik Mortensen, funktionsleder, Miljøstyrelsen
 • Mariane T. Hounum, Miljøstyrelsen