Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rådgivende udvalg for økologisk byggeri

Det Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri er nedsat af Miljøministeren i sommeren 2013 til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne inden for økologisk byggeri. Udvalget er ophørt i sommeren 2015.

Det Rådgivende Udvalg fungerede som Miljøstyrelsens sparringspartner i forhold til teknologiudviklingsprojekter. Desuden var det en vigtig del af arbejdet i det Rådgivende Udvalg at fremme vidensopbygnings- og netværksaktiviteter inden for økologisk byggeri gennem en række aktiviteter. 

Det rådgivende udvalg skulle: 
• fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger, 
• præcisere indhold i og størrelsen af projekter, der kan søge midler indenfor rammerne af prioriteringspapiret for grøn teknologimidlerne 
• sparre med Miljøministeriet og Klima-, Energi og Bygningsministeriet om udvikling af regulering for området

Læs mere om udvalgets aktiviteter 
Læs udvalgets forretningsorden