Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Afsluttede partnerskaber

Partnerskaberne skal bidrage til det overordnede formål for den miljøteknologiske indsats: at skabe nye løsninger eller bringe eksisterende i anvendelse til lokale og globale miljøudfordringer. Partnerskaberne er dermed et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.

Partnerskaberne er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, fx virksomheder, myndigheder, organisationer og videninstitutioner, om at:

  • udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi,
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller
  • styrke den danske miljøteknologiklynge

I menuen til venstre kan du se rækken af afsluttede partnerskaber, som har ligget under MUDP.