Substitution af farlige stoffer i produktionen, især i forbindelse med køleprocesser

Der kan ydes tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor substitution af farlige stoffer i produktionen, især i forbindelse med køleprocesser

Baggrund
Køling er en industriel proces med stort potentiale for at reducere ressourcebelastningen og miljøpåvirkningen. Køling kan i sig selv være ressourcebelastende. Der er behov for at reducere brugen af problematiske stoffer som f.eks. ammoniak, HFC-gasser eller biocider i køling, ligesom der er behov for at reducere emissioner og støj fra driften af køleanlæg. Herunder er der behov for at begrænse udslip af problematiske stoffer eller organismer i forbindelse med uheld og unormal drift.

Miljøeffektive teknologier til industriel køling, herunder teknologier til at:
• Reducere ressourceforbrug forbundet med køling
• Reducere brug af, og risiko for uheld med, miljøfarlige stoffer som biocider, HFC-gasser og ammoniak
• Reducere emissioner og støj fra køleprocessen

Tilbage til opslag - Virksomhedernes ressourceeffektivitet
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her