Dambrugssektoren

Der kan søges tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor dambrugssektoren med følgeindustri fx. projekter om reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning

Tilbage til opslag - Virksomhedernes ressourceeffektivitet
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her