Virksomhedernes ressourceeffektivitet - Andre industrielle delprocesser

Der kan søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor andre industrielle delprocesser.

I ansøgningen skal der redegøres for, hvor udbredte de delprocesser er, som projektet vil omfatte.

Baggrund
Der kan søges om tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier til delprocesser, der benyttes bredt.

Nogle delprocesser indgår i mange typer industrier og virksomheder og har potentiale for at blive mere miljøeffektive. Hvis potentialet indfries, er effekten stor, i og med delprocesserne anvendes bredt. Eksempler er køleprocesser, pumper, centrifuger, blæsere, membranteknologi m.m.

Miljøstyrelsen ønsker projekter sat i gang, som kan gøre sådanne udbredte delprocesser mere miljøeffektive.


Tilbage til opslag - Virksomhedernes ressourceeffektivitet
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her