Begrænsning af industriens affaldsdannelse, øget genanvendelse eller nyttiggørelse af affald

Der kan søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier til begrænsning af industriens affaldsdannelse, øget genanvendelse eller nyttiggørelse af affald

Baggrund
Affaldsbehandlingsbranchen oparbejder affaldsprodukter bl.a. til råvarer, som kan genanvendes eller nyttiggøres af industrien i stedet for jomfruelige råvarer. For at undgå utilsigtede miljøpåvirkninger pga. uønskede stoffer fra oparbejdede affaldsprodukter i industrien bør produkterne have en høj kvalitet. Forbedret kvalitet/oparbejdning af affaldsprodukterne forventes endvidere at medvirke til, at industrien kan nyttiggøre en større del af affaldet.

Miljøstyrelsen har fokus på projekter, som:
• Medvirker til en høj kvalitet af oparbejdede affaldsprodukter med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse i industrien
• Minimerer andelen af problematiske rest-affaldsprodukter til deponering eller anden bortskaffelse fra industri
• Undersøger potentialet for nye anvendelsesmuligheder i industrien for oparbejdede affaldsprodukter, herunder bygge og anlægsaffald
• Øger nyttiggørelse i industrien af næringsstoffer i organisk affald

Tilbage til opslag - Virksomhedernes ressourceeffektivitet
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her