Ressourcer og affald

Der peges på behov for en indsats indenfor følgende temaer:

a. Øget og bedre genanvendelse af affald fra husholdningerne og servicesektoren

b. Øget forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald med henblik på ressourceoptimering

c. Genanvendelse og genbrug af udtjente el- og hybridbiler, herunder batterier

d. Genanvendelse af vindmøllevinger

e. Teknologier til fremme af genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

f. Øget udnyttelse af ressourcer i shredderaffald og i slagge fra affaldsforbrænding

g. Udvikling af teknologier til øget udnyttelse af ressourcer i elektronikaffald

h. Udvikling af teknologier til øget udvinding af fosfor fra spildevandsslam og husdyrgødning.
Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Tilbage til hovedopslag Program for Grøn Teknologi 2013