Mindre støjende vindmøller

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som kan bidrage til at begrænse støjudsendelsen fra vindmøller.

Baggrund
Det er i de fleste tilfælde støjen, der begrænser hvor mange og hvor store vindmøller, der kan etableres på en lokalitet, og derfor vil udvikling af mindre støjende vindmøller fremme omstillingen til grøn energi – både her i landet og i udlandet.

Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1381, 2011 ”Tonestøj fra vindmøller”, omhandler de tekniske muligheder for at undgå, at støjen fra vindmøller indeholder toner, herunder lavfrekvente toner.

Tilbage til opslag – Luftforurening og støj
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013