Mindre støjende vindmøller

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som kan bidrage til at begrænse støjudsendelsen fra vindmøller.

Baggrund
Det er i de fleste tilfælde støjen, der begrænser hvor mange og hvor store vindmøller, der kan etableres på en lokalitet, og derfor vil udvikling af mindre støjende vindmøller fremme omstillingen til grøn energi – både her i landet og i udlandet.

Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1381, 2011 ”Tonestøj fra vindmøller”, omhandler de tekniske muligheder for at undgå, at støjen fra vindmøller indeholder toner, herunder lavfrekvente toner.

Tilbage til opslag – Luftforurening og støj
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her