Bekæmpelse af støj fra byggepladser

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af mindre støjende maskiner og metoder på byggepladser.

Baggrund
Et projekt udført for Miljøstyrelsen peges der på, at der er forholdsvis lav innovation i bygge- og anlægsbranchen, og der er potentiale for øget anvendelse af støjsvagt udstyr på danske byggepladser og desuden for eksport.

Rapporten Miljøprojekt nr. 1409 fra 2012 omhandler bekæmpelse af støj fra byggepladser og indeholder en række forslag til udviklingsprojekter, fx støjdæmpet hammer til ramning af spuns, eldrevet gravemaskine, præfabrikerede bygningselementer, fleksibel støjskærm m.m.


Tilbage til opslag – Luftforurening og støj
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail:

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her