Alternativer til fluorerede drivhusgasser

Der kan søges tilskud til udvikling test og demonstration af alternativer til fluorerede drivhusgasser (f.eks. HFC, PFC, SF6)

Fluorerede drivhusgasser anvendes især som kølemidler, drivgas i særlige spraybeholdere og for SF6 ’s vedkommende som isolationsgas i højspændingsafbrydere. Generelt er fluorerede gasser meget kraftige drivhusgasser, som medvirker til klimaforandringer.

I Danmark er det generelt forbudt at anvende fluorerede drivhusgasser, og på de fleste områder er der udviklet anvendelige alternativer. Ved nogle særlige anvendelser f. eks. i lavtemperatur-frysere i kølerum, hvor der stilles særlige krav til luftfugtighed, samt i sprays til test af spændingsførende elektronik, savnes alternativer stadigvæk.

Da miljøeffekten af fluorerede gasser især skyldes deres klimapåvirkning bør udledningen af CO2 ækvivalenter fra alternativer i hele deres livscyklus beskrives.


Tilbage til opslag – Kemikalier
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her