Pilotpartnerskab om "Vandet fra landet" - formål, indhold og ansøgning

Her kan du læse uddybet information om formål, indhold, varighed, hvordan du søger, tilskudprocenter mv.

Miljøfagligt fokus
I forbindelse med udarbejdelse af vejledning til de kommunale klimatilpasningsplaner, blev der fokuseret på håndtering af vandet i byerne, hvorimod at vandet på landet, med særligt fokus på håndtering af oplandsvand ind til byerne, skulle afvente udspillet fra Natur- og Landbrugskommissionen. Nærværende projekt er et ønske om at afdække udfordringer og udvikle løsninger for håndtering af vandet på landet, så det enten håndteres i oplandet til byerne eller blot forsinkes, så vandet kommer til byerne over en længere periode. Løsningerne kan være planløsninger, overvågning og test af konkrete værktøjer/produkter/teknologier, som kan udvikles af virksomheder.

Partnerskabets karakter – fra afdækning til viden, innovation og til test
Det er partnerskabets mål at fremme en udvikling indenfor produkter, herunder planløsninger, der kan håndterer vandet fra landet, så der ikke sker oversvømmelse i byområder. Det er ikke partnerskabets mål at udvikle patenter til virksomhederne, men en generel og offentlig tilgængelig vidensopbygning, der kan gøre virksomheder i stand til at udvikle produkter til håndtering af vandet på landet. Såfremt virksomheder ønsker at bringe et produkt fra tanke til test skal partnerskabet kunne fremme dette.

Virksomhederne skal via partnerskabet opnå sammenspil med forsyninger og kommuner som potentielle købere af produkter til håndtering af vandet på landet, og derved opnå en bedre forståelse for "markedsmulighederne".

Innovation kan omfatte nye eller væsentligt forbedrede fysiske produkter, tjenester, processer, forretningstilgange, organiseringsformer, planløsninger mv., der bidrager til formålet. Der kan således sættes fokus på andet end teknologisk innovation, herunder "service innovation", "offentlig innovation", "innovation i forretningsmodeller" mv.

Varighed og tilskudsprocent
Tilskuddet kan søges for en 2-3 årig periode og kan i den periode anvendes til at dække driften af partnerskabet.

Der er ikke som udgangspunkt et krav om medfinansiering, men ansøgninger, hvor det er dokumenteret, at der er synergi med de øvrige aktiviteter og prioriteringer, som deltagerne i partnerskabet har, vil blive foretrukket. I det omfang, at der i aktiviteterne indgår konkrete teknologiudvikling/produktudviklingsaktiviteter/innovationer med inddragelse af udvalgte virksomheder, som opnår en forretningsmæssig fordel af aktiviteterne, skal der leveres medfinansiering. Ved fastlæggelse af tilskuddet følges her de projektkategorier og tilskudsprocenter, som gælder for Program for Grøn Teknologi.

Hvis alle deltagende virksomheder ikke er kendt på ansøgningstidspunktet, kan der i budgettet afsættes midler til teknologiudvikling/produktudviklingsaktiviteter/innovationer, hvor indholdet, delbudget og tilskudsprocent efterfølgende skal godkendes i Naturstyrelsen.

Hvem kan søge?
Hovedansøger kan være en enkelt institution eller et partnerskab. Der skal som minimum indgå følgende aktører i partnerskabet: Vidensinstitution, offentlige myndighed, forsyning og virksomheder.

Find ansøgningsskema
Ansøgningsfrist er 6. december 2013, kl. 16

Læs mere om baggrund for pilotpartnerskabet

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her