Pilotpartnerskab om "Vandet fra landet" - baggrund

Hvorfor hedder det et PILOTpartnerskab?
Regeringens vækstteam for vand-, bio- og miljøløsninger anbefaler, at offentlig-privat samarbejde bør være en væsentlig driver for efterspørgslen af innovative klimatilpasningsløsninger.

Pilotpartnerskabet for innovativ klimatilpasning skal sikre erfaring med en samarbejdsmodel for tværsektorielle partnerskaber.

Partnerskabet bygger på en erfaringsbaseret forventning om, at samarbejder på tværs af sektorer er det bedste fundament for at skabe nye løsninger, der imødekommer væsentlige samfundsudfordringer.

Erfaringerne fra pilotpartnerskabet skal danne grundlag for etablering af fremtidige partnerskaber i regi af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her