Pilotpartnerskab om genanvendelse af vand og brug af sekundavand i industrien

Naturstyrelsen indkalder hermed ansøgninger om etablering og gennemførelse af et pilotpartnerskab om genanvendelse af vand og brug af sekundavand i industrien.

Der kan søges om tilskud til at fremme genanvendelse af vand samt øvrig anvendelse af sekundavand i produktionsvirksomheder. Hovedfokus skal være på teknologiudvikling og/eller udvikling af systemløsninger samt demonstration af konkrete løsninger.

Pilotpartnerskabet skal levere erfaringer, som kan anvendes som inspiration for lignende fremtidige partnerskaber, hvor offentlige/private partnere samarbejder om at skabe innovation og vækst.

Pilotpartnerskabet har baggrund i regeringens innovationsstrategi, ”Danmark Løsningernes Land” samt Regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger.

Der er i sommeren 2013 gennemført en analyse af mulighederne for at gennemføre et succesfuldt partnerskab inden for den industrielle sektor, med fokus på øget genbrug af vand og øvrig anvendelse af sekundavand i industrien. Det vurderes på baggrund heraf, at det største aktuelle potentiale inden for den fastlagte tidsramme er inden for fødevareindustrien.

Beløbsrammen for pilotpartnerskabet er på 7,5 mio. kr., der tilsigtes uddelt til ét samlet konsortium/platform. Mindre partnerskaber kan blive imødeset, hvis det ud fra en samlet vurdering er muligt inden for den økonomiske ramme.

Der afholdes informationsmøde 22. oktober 2013, kl. 13.30 i Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K (mødesal Dalen).

Ansøgningen skal være Naturstyrelsen i hænde senest mandag den 18. november 2013 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes elektronisk til Naturstyrelsen på Obfuscated Email med kopi til Karen Sanning på Obfuscated Email

Venligst anfør ”Pilotpartnerskab for sekundavand” i emnefeltet.

 

Materiale fra informationsmøde den 22. oktober 2013:

Spørgsmål og svar; offentliggjort den 8. november 2013:


Spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00. Kontaktperson er Karen Sanning.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her