Partnerskab om substitution - mere om behandling af ansøgninger

Behandling og vurdering af ansøgninger

Miljøstyrelsen sender i løbet af 3-5 dage en kvittering for de modtagne ansøgninger. I kvitteringen står den forventede sagsbehandlingstid. En typisk sagsbehandlingstid er 12 uger. Det afhænger af, hvor mange ansøgninger, vi modtager.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der særligt vægt på om ansøger gennem ansøgningen sandsynliggør, at partnerskabet:

 • vil bidrage til at give dansk erhvervsliv bedre muligheder for at skabe bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger
 • vil inddrage relevante brancher og virksomheder
 • har adgang til nyeste kemiske, tekniske og miljømæssige viden
 • har et bredt internationalt netværk
 • skaber grundlag for at partnerskabet kan forsætte uden tilskud, når tilskudsperioden udløber

 Endvidere lægges vægt på, at partnerskabet: Fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning

 • har en hensigtsmæssig og klar beskrevet fremgangsmåde med konkrete prioriterede indsats-/stofområder.
 • har en god formidling af resultater og erfaringer til relevante målgrupper,

 Faglige kvalifikationer / CV´er

 • har dybtgående faglig viden om partnerskabets fokusområder og ansøgningens arbejdspakker,

 Kvalitetssikring ift. den konkrete opgave

 • har en kvalitetssikringsplan eller tilsvarende,

 Budget

 • har en klar beskrivelse af budgettets poster
 • har en budgettering af de enkelte arbejdspakker, der står i et rimeligt forhold til projektets leverancer,

 Organisering og tidsplan

 • har en klar organisering samt arbejds- og tidsplan.

Tilskudsprocenterne afhænger af projektets karakter og indhold. Aktiviteter, der ikke er statsstøtte, kan ydes op til 100 % tilskud.

Til de efterfølgende virksomhedsprojekter kan der til industriel forskning (teknologiudvikling) ydes max. 50 % tilskud og til eksperimentel udvikling (test og demonstration) kan ydes max. 25 %. Se skema over tilskudssatser på www. ecoinnovation.dk for flere oplysninger om tilskudsprocenter. 

Ansøgerne skal komme med forslag til, hvor stor en andel af budgettet, der skal anvendes til teknologiudvikling/produkt-udviklingsaktiviteter/innovationer i private virksomheder, hvor projektaktiviteten vil være at betragte som statsstøtte.  Denne del af budgettet skal efterfølgende udmøntes ved at virksomhederne særskilt søger tilskud efter en standardiseret procedure, således at budget, medfinansiering og tilskudsprocent godkendes i Miljøstyrelsen. Substitutionspartnerskabet indgår som underleverandører i disse virksomhedsprojekter.

Tilskud

Det projekt som tildeles tilskud vil modtage et tilsagn. I tilsagnet angives de vilkår, som tilskuddet ydes på. Desuden gælder en række standardvilkår som vedlægges tilsagnet.

Standardvilkår kan findes på www. ecoinnovation.dk. 

Afslag

Projektansøgninger, som er indkommet rettidigt og er underskrevet, men som ikke tildeles et tilskud, vil modtage et skriftligt afslag med en faglig begrundelse. Projekter, som er modtaget for sent eller hvor ansøgningen ikke er underskrevet, vil modtage et afslag. 

Tilskudsvilkår

Uddybende oplysninger om ordningen, baggrund, emneområder, tilskudssatser, m.m. kan læses på www.ecoinnovation.dk