Partnerskab om substitution af skadelig kemi

Der kan søges tilskud på op til 13,9 mio. kr. til etablering og drift et fire-årigt partnerskab, der skal fremme ressourceeffektiv substitution af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og materialer. Partnerskabet skal sigte mod at udvikle nye materialer, produkter eller teknologiske løsninger, der kan erstatte miljø- og sundhedsskadelige stoffer og materialer og herved nedbringe miljøbelastningen i hele ressourcekredsløbet.  

Ansøgningsfrist var fredag 15. august 2014, kl.12  (der er lukket for ansøgninger)

Partnerskabet skal være en ramme for, at forskere i samarbejde med virksomheder, myndigheder og brugere udvikler og formidler værktøjer, metoder, teknologier, design og forretningsmodeller, der kan erstatte miljø- og sundhedsskadelige stoffer og materialer og herved nedbringe miljøbelastningen i hele ressourcekredsløbet. Løsningerne kan omfatte konkrete nye kemikalier, nye materialer/produkter, nye koncepter eller løsninger hvor produkters funktion kan erstattes af serviceydelser.

Partnerskabet etableres som et partnerskab mellem et eller flere universitets institutter, GTS-institutter eller tilsvarende samt andre vidensinstitutioner, virksomheder, organisationer m.fl. I partnerskabet kan indgå flere institutter/afdelinger fra samme institution.

Partnerskabet kan både gennemføre bredt målrettede aktiviteter, hvor der kan ydes op 100 % tilskud, og mere snævre teknologi- og produktudviklingsaktiviteter i samarbejde med konkrete virksomheder, hvor der kræves medfinansiering. Det skal så vidt muligt sandsynliggøres, at et opnået tilskud kan sikre etablering og drift af partnerskabet i perioden 2014 - 18 og herefter, at partnerskabet ville kunne blive selvfinansierende.

Der blev afholdt informationmøde om rammerne for partnerskabet samt krav til ansøgninger den onsdag d. 18. juni 2014 kl. 13 - 14 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København k. 

Se slides fra informationsmødet 18. juni 2014 (Ikke tilgængelig)

Kontaktperson for yderligere oplysninger om partnerskabet:
Peter H. Schaarup - Tlf: 72 54 41 46 - e-mail: Obfuscated EmailMiljøstyrelsen Kemikalier

Læs mere om formål og indhold 

Læs mere om ansøgning

Læs mere om vurdering af ansøgninger

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema