Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Bestyrelsen for MUDP giver i 2022 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Der er reserveret ca. 56 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

I 2022 ønsker MUDP-bestyrelsen at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. i tilskud for Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter . Det er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

Fokus i 2022

Bestyrelsen for MUDP lægger overordnet vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af ​​biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og rig natur og bidrage til at sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

I år har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima

Fokusområderne er nærmere beskrevet her.

Bemærk, at hvis ideen er god, og projektet understøtter MUDP's strategi og de tværgående kriterier, kan det dog godt modtage tilskud, selvom det ikke falder under de områder, bestyrelsen har særligt fokus på i 2022.

Hvem kan søge?

 •          Private og offentlige virksomheder*
 •          Offentlige og private forskningsinstitutioner
 •          Selvejende institutioner 
 •          Brancheorganisationer og lignende organisationer
 •          Foreninger, grupper eller sammenslutninger af ovennævnte
 •          Privatpersoner

*Særligt offentlige virksomheder skal være opmærksomme på, at projekternes egenfinansiering ikke må stamme fra andre offentlige midler, læs mere under " Tilskudssatser ".

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Det gælder alle projekttyper. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2022, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail: Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP 2022 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Læs mere: Projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 5. maj 2022 kl. 12.00. Forventet svar oktober 2022. (Udløbet)

Ansøgningsmaterialer

 • Ansøgningsskema til udvikling, test og demonstration (ikke tilgængelig)
 • Vejledning til skema (ikke tilgængelig)
 • Budgetskema til udvikling, test og demonstration (ikke tilgængelig)
 • Underskriftblad (ikke tilgængelig)

Få sparring på din projektide

Alle, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP's sekretariat. Det er en god idé at benytte sig af denne mulighed for feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Alle projekttyper kan løbende indsendes en 1-sidet beskrivelse af en projektidé, hvorefter og medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen. Benyt den særlige skabelon beskrivelse af projektideen:  Skabelon til MUDP-projektideer

Projektbeskrivelsen sendes til  Obfuscated Email  (emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2023 – (anfør projektemne)”.

Vi tilstræber at svare inden for en uge.

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se venligst under  Ofte stillede spørgsmål , hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningen eller ansøgningsprocessen.