Verifikation af miljøeffektive teknologier 2022 (ETV)

Bestyrelsen for MUDP giver i 2022 tilskud til verifikation af miljøteknologier (ETV). Der er reserveret cirka 7,5 mio. kr. samlet til ETV og forprojekter.

Hvis du allerede har udviklet en miljøteknologi, der er klar til markedet, og ønsker at få produktet verificeret, kan du søge om tilskud til en ETV gennem MUDP. Tilskud til ETV'er bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

Små og mellemstore virksomheder kan søge tilskud til ETV-projekter i en særskilt runde med kortere sagsbehandlingstid. Ansøgere kan derfor forvente at få svar allerede inden sommerferien.

Der kan søges om tilskud til ETV'er inden for alle emner under MUDP, herunder vandbehandling og overvågning, luftrensning og –monitorering, materialer, affald og ressourcer, jord- og grundvandsmonitorering og –rensning, renere produktion og processer samt miljøteknologier til landbrug.

Der gives 70 procent i tilskud, og der kan maksimalt søges om 500.000 kr. i tilskud, som bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

ETV Erklæringer udstedes af det uvildige organ ETA Danmark, som er det danske verifikationsorgan til udstedelse af ETV erklæringer. Du kan læse mere om  ETA Danmark her. 

Fokus i 2022

Bestyrelsen for MUDP lægger overordnet vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af ​​biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og rig natur og bidrage til at sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

I år har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima

Fokusområderne er nærmere beskrevet her.

Hvem kan søge?

 •          Private og offentlige virksomheder*
 •          Offentlige og private forskningsinstitutioner
 •          Selvejende institutioner 
 •          Brancheorganisationer og lignende organisationer
 •          Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte
 •          Privatpersoner

*Særligt offentlige virksomheder skal være opmærksomme på, at projekternes egenfinansiering ikke må stamme fra andre offentlige midler, læs mere under "Tilskudssatser".

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, ETV-budget, screeningsdokument og de minimis-erklæring. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 22. marts 2022, kl. 12.00Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail:  Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP 2022 ETV - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Læs mere:  Projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 22. marts 2022 kl. 12.00. Forventet svar inden sommerferien

Ansøgningsmaterialer

 • Ansøgningsskema til ETV-projekt (ikke tilgængelig)
 • Vejledning til skema (ikke tilgængelig)
 • Underskriftblad (ikke tilgængelig)

Kan min idé blive et MUDP-projekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-siders projektidé til MUDP-sekretariatet og få feedback.
Projektbeskrivelsen afsender til Obfuscated Email . Emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2022 - (anfør projektemne)”.
Du vil efterfølgende få en uformel tilbagemelding fra en af ​​sekretariatets medarbejdere, der vil give sparring på din projektidé. Vi tilstræber at svare inden for en uge. Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se venligst under Ofte stillede spørgsmål, hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningen eller ansøgningsprocessen.