Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Bestyrelsen for MUDP giver i 2021 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Typisk søges der tilskud mellem 1 og 4 mio. kr., men i 2021 ønsker MUDP-bestyrelsen at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger i størrelsesorden 5-10 mio. kr. i tilskud. Det er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

MUDPs fokusområder i 2021

  • Klima
  • Cirkulær økonomi og genanvendelse
  • Natur og biodiversitet
  • Rent vand og ren luft

Bemærk, hvis idéen er god, og projektet i øvrigt lever op til formålet i henhold til loven for MUDP, kan projekter fortsat modtage tilskud inden for andre områder som for eksempel jordforurening, bæredygtigt byggeri, bedre kemi og begrænsning af støj.

Læs mere om MUDPs fokuspunkter her

Tilskud til projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger, private personer samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Det gælder alle projekttyper. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2021, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail: Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP 2021 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Læs mere: Projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar oktober 2021.

Ansøgningsmaterialer

  • Ansøgningsskema til udvikling, test og demonstration
  • Vejledning til skema
  • Budgetskema til udvikling, test og demonstration
  • Underskriftblad

Kan min idé blive et MUDP-projekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-sides projektbeskrivelse til MUDP-sekretariatet og få feedback.
Projektbeskrivelsen sendes til Obfuscated Email (emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2021 – (anfør projektemne)”.
Du vil efterfølgende få en uformel tilbagemelding fra en af sekretariatets medarbejdere, der vil give sparring på din projektidé. Vi tilstræber at svare inden for en uge.
Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se: Ofte stillede spørgsmål