Forprojekter 2021

Bestyrelsen for MUDP giver i 2021 tilskud til forprojekter. Der er reserveret cirka 7,5 mio. kr. samlet til ETV- og forprojekter.

Som noget helt nyt i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til forprojekter i en særskilt runde med kortere sagsbehandlingstid. Ansøgere kan derfor forvente at få svar allerede inden sommerferien.

Et forprojekt giver mulighed for at analysere og evaluere potentialet i en projektidé og kan bruges til at afklare de tekniske forhold, som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. Et forprojekt kan afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et egentligt miljøteknologisk udviklingsprojekt.

Der gives 70 procent i tilskud, og der kan maksimalt søges om 500.000 kr. i tilskud, som bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

MUDPs fokusområder i 2021

  • Klima
  • Cirkulær økonomi og genanvendelse
  • Natur og biodiversitet
  • Rent vand og ren luft

Bemærk, hvis idéen er god, og projektet i øvrigt lever op til formålet i henhold til loven for MUDP, kan projekter fortsat modtage tilskud inden for andre områder som for eksempel jordforurening, bæredygtigt byggeri, bedre kemi og begrænsning af støj.

MUDPs fokuspunkter i 2021 beskrives nærmere her

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, budget og de minimis-erklæring. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2021, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning. 

Ansøgninger skal sendes til: 

E-mail: Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP Forprojekt 2021 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budget i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist

5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni 2021.

Ansøgningsmaterialer

  • Ansøgningsskema til forprojekt
  • Vejledning til skema
  • Budgetskema, forprojekt
  • Underskriftblad

Kan min idé blive et MUDP-projekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-sides projektbeskrivelse til MUDP-sekretariatet og få feedback.

Projektbeskrivelsen sendes til Obfuscated Email. Emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2021 – (anfør: projektemne)”.

Du vil efterfølgende få en uformel tilbagemelding og sparring på din projektidé fra en af sekretariatets medarbejdere. Vi tilstræber at svare inden for en uge.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se: Ofte stillede spørgsmål