Verifikation af miljøeffektive teknologier 2021

Bestyrelsen for MUDP giver i 2021 tilskud til verifikation af miljøteknologier (ETV). Der er reserveret cirka 7,5 mio. kr. samlet til ETV og forprojekter.

Hvis du allerede har udviklet en miljøteknologi, der er klar til markedet, og ønsker at få produktet verificeret, kan du søge om tilskud til en ETV gennem MUDP. Tilskud til ETV’er bevilges på grundlag af EU’s de minimis-regler.

Som noget helt nyt i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til ETV-projekter i en særskilt runde med kortere sagsbehandlingstid. Ansøgere kan derfor forvente at få svar allerede inden sommerferien.

Der kan søges om tilskud til ETV'er inden for alle emner under MUDP, herunder vandbehandling og monitorering, luftrensning og –monitorering, materialer, affald og ressourcer, jord- og grundvandsmonitorering og –rensning, renere produktion og processer samt miljøteknologier til landbrug.

Der giver 70 procent i tilskud, og der kan maksimalt søges om 500.000 kr. i tilskud, som bevilges på grundlag af EU's minimis-regler.

MUDPs fokusområder i 2021 

• Klima
• Cirkulær økonomi og genanvendelse
• Natur og biodiversitet
• Rent vand og ren luft

MUDPs fokuspunkter i 2021 beskrives nærmere her

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Du kan læse om det uvildige organ ETA Danmark her.

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, ETV-budget, screeningsdokument og de minimis-erklæring. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2021, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail: Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP ETV 2021 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budget i PDF-format.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni 2021.

Ansøgningsmaterialer

  • Ansøgningsskema til ETV-projekt
  • Vejledning til skema
  • Underskriftblad

Kan min idé blive et MUDP-projekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-siders projektbeskrivelse til MUDP-sekretariatet og få feedback.
Projektbeskrivelsen sender til Obfuscated Email. Emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2021 - (anfør projektemne)”.
Du vil efterfølgende få en uformel tilbagemelding fra en af ​​sekretariatets medarbejdere, der vil give sparring på dit projekt. Vi tilstræber at svare inden for en uge. Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf .: 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se: Ofte stillede spørgsmål