Tilskud fra MUDP i 2021 (udløbet)

Foto: Colourbox

MUDP, Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, indkalder hermed ansøgninger til en pulje på 140 mio. kr. Ansøgningsrunden er åben fra 10. februar 2021.

Der er 140 mio. kr. i puljen til spændende projekter, der fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden, skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

I 2021 har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

 • Klima
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse
 • Natur og biodiversitet
 • Rent vand og ren luft

Bemærk, hvis idéen er god, og projektet i øvrigt lever op til formålet i henhold til lov til MUDP, kan projekter fortsat modtage tilskud inden for andre områder som for eksempel jordforurening, bæredygtigt byggeri, bedre kemi og begrænsning af støj.

MUDPs fokuspunkter i 2021 

MUDP-bestyrelsen ønsker i 2021 at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i størrelsesorden 5-10 mio. kr. i tilskud. Det er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

Herudover tilbyder MUDP som noget nyt, at små og mellemstore virksomheder kan søge i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier. Bestyrelsen har reserveret ca. 7,5 mio. kr. til disse projekter, hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

Endelig er de såkaldte fyrtårnsprojekter, der demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala, fortsat et vigtigt indsatsområde, og bestyrelsen ser frem til at modtage gode fyrtårnsansøgninger, der kan fungere som udstillingsvindue for nye teknologier.

MUDP-bestyrelsen vægter følgende:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet
 • Bidrag til opfyldelse af FN's verdensmål, herunder projekter der ligger inden for rammen af MUDP’s fokuspunkter. 

  Læs mere om bestyrelsens fokus i 2021 her

Tilskudsberettigede projekttyper

 1. Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter (UDV)
 2. Fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske
  løsninger i fuldskala
 3. Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV) i et fast track
 4. Forprojekter i et fast track

Hvem kan søge?

 • Private og offentlige virksomheder
 • Offentlige og private forskningsinstitutioner
 • Selvejende institutioner 
 • Brancheorganisationer og lignende organisationer
 • Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte
 • Privatpersoner 

Hvad giver MUDP tilskud til?

Både små, mellemstore og store virksomheder kan søge tilskud til projekter, som udvikler, tester og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger. Som noget helt nyt i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til verifikation af miljøeffektive teknologier og forprojekter i en særskilt runde med kortere sagsbehandlingstid.

Et forprojekt giver mulighed for at analysere og evaluere potentialet i en projektidé og kan bruges til at afklare de tekniske forhold, som optakt til selve udviklingsprojektet. Desuden kan man søge tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuld skala – også kendt som fyrtårnsprojekter. Der gives tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

 Ansøgningen skal tydeligt beskrive:

 • Målgruppe og merværdi for brugerne (problem og løsning)
 • Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Konkurrencesituation for projektets teknologi/løsning
 • Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet på sigt
 • Risici og usikkerhed

Beskrivelserne skal så vidt muligt indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig analyse af markedet. Men det forventes, at ansøger beskriver hvem, der skal bruge projektets resultater, og hvordan projektets parter vil sikre, at de nye løsninger når frem til markedet.

Vil du vide mere? Så se her: Ofte stille spørgsmål 

MUDP´s vision

”At Danmark og danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens teknologiske løsninger. MUDP er både nationalt og internationalt anerkendt som videnscenter og platform for udviklingen og implementering af miljøteknologiske løsninger”.

Ansøgningsfrister

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Ansøgningsfrist 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar oktober 2021.

Læs mere om udviklings-, test- og demonstrationsprojekter


Fyrtårnsprojekter

Ansøgningsfrist 23. august 2021 kl. 12.00. Forventet svar november 2021.  

Læs mere om fyrtårnsprojekter


Verifikation af miljøeffektive teknologier

Ansøgningsfrist 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni 2021.

Læs mere om verifikation af miljøeffektive teknologier


Forprojekter

Ansøgningsfrist 5. maj 2021 kl. 12.00. Forventet svar juni 2021.

Læs mere om forprojekter

Informations-webinarer

MUDP's informationsmøder blev afholdt som webinarer den 2. og 3. marts 2021.

MUDP Præsentationer:

MUDP bestyrelsens prioriteringer

Gode råd til MUDP ansøgningen

Eksterne præsentation: 

Enorm Biofactory - Fyrtårnsprojekt

Explicit - Udviklingsprojekt

State og Green

Læs mere

MUDP´s handlingsplan 2021

MUDP-bestyrelsens nye strategi for 2020-2023

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email
Tlf .: 72 54 40 00

Er du i tvivl om noget? 

Se:  Ofte stillede spørgsmål