FAQ om Lattergaspulje 2018-2019

Her er samlet spørgsmål og svar i forhold MUDPs Lattergaspulje

Et forsyningsselskab kan søge tilskud til måling af lattergas på mere end ét anlæg, fx et stort og et mindre anlæg. Selskabet skal så indsende to separate ansøgninger (en ansøgning per anlæg), som vil blive behandlet individuelt efter først-til-mølle princippet inden for hver deres kategori (større hhv. mindre anlæg).

Ansøgningerne behandles løbende af MUDP’s sekretariat, som har bemyndigelse til at bevilge tilskud på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen orienteres derefter på næstkommende bestyrelsesmøde om de afgivne tilskud. Det er ambitionen, at ansøgere får svar på deres ansøgning inden for en måned.