Temaer under Grøn Innovationspulje 2017

Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder, der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier.

Indsatsen skal bidrage til innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier inden for nedenstående områder.


Klimatilpasning og vand

• fx teknologier, der fremmer genanvendelse af vand og vandrensning
• fx kan bidrage til bedre miljø, sundhed og understøtte nye løsninger inden for klimatilpasning og grøn byplanlægning.


Reduceret belastning af natur og miljø

• fx miljøeffektive teknologier, der kan reducere miljøbelastningen pr. produceret enhed
• fx kan bidrage til at reducere udledninger fra bl.a. industri-, landbrugs- og energiproduktion


Bedre ressourceeffektivitet

• fx teknologiske løsninger, der kan bidrage til at øge ressourceeffektiviteten, fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen samt øge genanvendelsen
• fx bæredygtigt nybyggeri og renovering