Udviklings-, test og demonstrationsprojekter - MUDP 2016

Bestyrelsen uddeler i 2016 op til 30 mio. kr. i tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Der vil både blive prioriteret store projekter og mindre projekter med et tilskudsbeløb på i størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr.

Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP. Projekter vedr. bæredygtigt byggeri og ressource-udnyttelse/affaldsforebyggelse vil blive prioriteret jf. de politiske aftaler herom. Til bæredygtigt byggeri er der særskilt afsat 10 mio. kr. i 2016.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet(PDF).

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Find ansøgningsskema og budgetskema

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. maj 2016 kl. 12.00.

Ansøgninger kan sendes med:

  • e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2016 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
  • brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2016”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.