Grøn Innovationspulje - MUDP 2016

Bestyrelsen vil sikre, at der under Innovationspuljen i 2016 udmøntes ca. 19,5mio. kr., som er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder inden for områderne 1) klimatilpasning og vand, 2) reduceret belastning af natur og miljø, og 3) bedre ressourceeffektivitet.  Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV).

Læs nærmere om de tre temaer, der kan søges indenfor.

Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV), der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier.

Ved vurdering af om tilskud til projektet vil fremme teknologiudvikling i SMV tages udgangspunkt i følgende retningslinjer:

1. Teknologiudviklingen skal alt overvejende ende i SMV

2. SMV skal som minimum blive medejer af den udviklede teknologi samt medindehaver af de evt. patenter der følger af projektet

3. Hovedansøger skal, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, være SMV

4. Store virksomheder kan til sammen medansøge i størrelsesorden 30 % af det samlede budget (i det enkelte projekt).

5. Store virksomheder kan til sammen medvirke som underleverandør i størrelsesordenen 30 % af det samlede budget (i det enkelte projekt), jf. MUDP generelle retningslinjer for dette (se i vejledningen til ansøgningsskemaet).

For definition af små og mellemstore virksomheder anvendes EU kommissionens definition [link], se i bilag 1.

Der er ca. 19,5 mio. kr. til uddeling i denne pulje. 

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet(PDF). 

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. maj 2016 kl. 12.00.

Find ansøgningsskema og budgetskema til udviklings- test og demonstrationsprojekter under innovationspuljen. 

Find ansøgningsskema til ETV-projekter under innovationspuljen.

Ansøgninger kan sendes med:

  • e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP Innovationspulje 2016 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
  • brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP Innovationspulje 2016”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.