Beskrivelse af emneområder MUDP Efterår 2015 Innovationspulje

Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder, der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier.

Indsatsen skal bidrage til innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier f.eks. inden for nedenstående områder.

Projekter om løsninger i fuld skala skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger og kan bidrage til at profilere Danmark som foregangsland. Der lægges særligt vægt på, at projektet bidrager til at demonstrere ny lovende teknologi klar til implementering, hvor der er en teknologisk og økonomisk usikkerhed, der kan begrunde et offentligt tilskud til etablering og drift af det første anlæg.

Klimatilpasning og vand

  • teknologier, der fremmer genanvendelse af vand og vandrensning
  • kan bidrage til bedre miljø, sundhed og understøtte nye løsninger inden for klimatilpasning og grøn byplanlægning.

 Reduceret belastning af natur og miljø

  • miljøeffektive teknologier, der kan reducere miljøbelastningen pr. produceret enhed
  • kan bidrage til at reducere udledninger fra bl.a. industri-, landbrugs- og energiproduktion

Bedre ressourceeffektivitet

  • teknologiske løsninger, der kan bidrage til at øge ressourceeffektiviteten, fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen samt øge genanvendelsen
  • bæredygtigt nybyggeri og renovering