Grøn Innovationspulje - MUDP Ansøgningsrunde efterår 2015

Der indkaldes hermed ansøgninger til Grøn Innovationspulje, Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2015.

Ansøgningsfristen er 26. oktober 2015, kl. 12.00. (Bemærk: FRISTEN ER UDLØBET)

Opslaget er offentliggjort den 3. september 2015

Formålet med indsatsen er at fremme innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Miljø- og Fødevareministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til:

  • udviklings-, test- og/eller demonstrationsprojekter
  • demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala
  • verifikation af miljøteknologi (ETV)

Der kan søges inden for følgende emneområder:

  • Klimatilpasning og vand
  • Reduceret belastning af natur og miljø
  • Bedre ressourceeffektivitet

Klik her for at se en nærmere beskrivelse af de emneområder, der kan søges indenfor.

Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder, der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier. For definition af små og mellemstore virksomheder anvendes EU kommissionens definition – link, se bilag I.

Det er en betingelse for tilskud til miljøteknologiske løsninger i fuld skala, at den miljøeffekt, som projekter forventes at have, går udover vedtagne EU-miljøstandarder og nationale miljøstandarder (lovkrav). Der kan kun søges tilskud til de yderligere aktiviteter, der er en forudsætning for, at anlægget/løsningen rækker udover vedtagne EU- og nationale miljøstandarder (lovkrav), jf. lov om MUDP § 7, stk. 2, nr. 2.

Der er samlet afsat ca. 15 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, budgetskema og underskriftsblad

Hvis der søges om tilskud til verifikation af miljøteknologi (ETV), skal der anvendes et særligt ansøgningsskema. Bemærk især om den konkrete teknologi falder inden for de faglige områder, det er muligt at dække under EU’s ETV-ordning. Læs mere om ETV, tryk på linket.

 

Ansøgninger kan sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”Grøn Innovationspulje 2015 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Ansøgninger kan også sendes med brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "Grøn Innovationspulje 2015". Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Infomøde

Informationsmøde er afholdt onsdag den 23. september 2015 kl. 14 i Miljøstyrelsen.

Se præsentationen.