Rensning i forhold til miljøfremmede stoffer i spildevand, herunder mikroplast i miljøet - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af mere effektiv rensning over for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, herunder mikroplast.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger, der:

• måler og registrerer indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, herunder mikroplast i spildevandet – fx sensorer mv.
• kosteffektivt renser spildevandet for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, herunder mikroplast, på små og store renseanlæg.
• nedbryder (biologisk) og fjerne miljøfremmede stoffer.

Faglige kontaktpersoner:

Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email
Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 48, e-mail: Obfuscated Email