Reduktion af vandtab i vandforsyningnettet - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der kan reducere vandtab i vandforsyningsnettet.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger der:

• Effektivt og billigt kan forebygge lækager i vanddistributionssystemer.
• Effektivt og billigt kan påvise og lokalisere opståede lækager på vanddistributionssystemer.

Faglige kontaktpersoner:
Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email