Optimeret udnyttelse af spildevandsnettet herunder at undgå overløb - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af optimeret udnyttelse af spildevandsnettet herunder at undgå overløb. Det kan for eksempel være i form af et supplerende rensetrin eller ved at optimere driften af renseanlæg mv.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger, der:

  • reducerer belastningen ved overløb, herunder mængden af overløb.
  • fremmer sikker og omkostningseffektiv anvendelse af sekundavand.
  • fremmer dynamisk og intelligent driftsoptimering af spildevands- og regnvandssystemer, fx ved smart-grid løsninger som del af smart cities samt registrerer og håndterer ”uvedkommende” vand i afløbssystemer.
  • sikrer skalerbare og modulære driftssystemer. 

Faglige kontaktpersoner:

Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email

Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 48, e-mail: Obfuscated Email