Vand

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der bidrager til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer på vandområdet.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet. 


Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Ansøgere bør under temaet vand være opmærksom på, at der er oprettet et National Vandtestcenter, der mod betaling kan hjælpe virksomheder med gennemførelse af tests af produkter og ideer i hele innovationskæden inden for vandteknologi. Der kan søges tilskud til tests gennem MUDP.

Ansøgere kan også søge tilskud til verifikation (ETV-verifikat). Med et ETV-verifikat kan danske leverandører af klima- og miljøteknologiprodukter dokumentere produkternes funktion og effektivitet. Bemærk at der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, fordi tilskud til ETV-projekter bevilges efter de minimis reglerne. Læs mere om ETV

Faglige spørgsmål til vandområdet skal stilles til:

Naturstyrelsen
tlf. 72 54 30 00
e-mail: Obfuscated Email
Kontaktpersoner: Marie Blanner og Mathilde Aagaard Sørensen.