Støjsvage varmepumper og begrænsning af vindmøllestøj - MUDP forår 2015

Der kan søges om tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologier, der reducerer støjbelastning fra energiproducerende teknologier og anlæg, f.eks. vindmøller og varmepumper.

Supplerende bemærkninger

Der er fortsat behov for udvikling af støjsvage teknologier og anlæg, der kan afhjælpe de udfordringer støj fra energiproducerende anlæg giver borgerne - f.eks. fra varmepumper og vindmøller.

Kontaktperson: 
Jens Schultz Hansen tlf. 72 54 45 22, e-mail: Obfuscated Email