Støjsvag varelevering og varemodtagelse - MUDP forår 2015

Der kan søges om tilskud til projekter der udvikler, tester og demonstrerer teknologier, der mindsker støj fra butikkers varelevering og varemodtagelse.

Supplerende bemærkninger

Samfundsudviklingen gør, at butikker har åbent store dele af døgnet, hvilket skærper kravene til varelevering. Der er yderligere behov for udvikling og måske især demonstration af teknologier og udstyr, som kan gøre det lettere for transportbranchen at levere varer, uden at genere naboerne, og uden at butikkerne efterfølgende får et påbud.

Kontaktperson: 
Jens Schultz Hansen tlf. 72 54 45 22, e-mail: Obfuscated Email