Reduktion af støj fra bygge- og anlægsarbejder - MUDP forår 2015

Der kan søges om tilskud til projekter der udvikler, tester og demonstrerer teknologier til reduktion af støj fra bygge- og anlægsarbejder, herunder byggematerialer.

Supplerende bemærkninger

Borgere omkring byggepladser er ofte generet af støj, blandt andet fordi entreprenøren og bygherren gerne vil arbejde hele døgnet. Der ønskes løsninger til støjsvage teknologier og maskiner, der bruges i byggebranchen samt støjsvage metoder til byggeri og nedrivning. Byggematerialer og nye konstruktioner, som kan beskytte udendørs opholdsarealer mod støj– f.eks. altaner - er også vigtige for at skabe en bedre by for borgerne at leve i.

Kontaktperson: 
Jens Schultz Hansen tlf. 72 54 45 22, e-mail: Obfuscated Email