Mindre støj fra vejtrafik - MUDP forår 2015

Der kan søges om tilskud til projekter der udvikler og demonstrerer teknologier der reducerer støj fra trafikken.

Supplerende bemærkninger

Det kan f.eks. være udvikling af løsninger, som reducerer støjen ved boliger, som er stærkt belastet af vejstøj – herunder løsninger, der reducerer vejstøj og samtidigt kan integreres i den eksisterende tætte by. Proportionalitet mellem støjreduktion og økonomi er vigtigt således, at sandsynligheden for løsningen bliver anvendt øges.

Kontaktperson:
Jens Schultz Hansen tlf. 72 54 45 22, e-mail: Obfuscated Email