Mindre støj

Der kan søges tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af innovative teknologier, der mindsker støj indenfor følgende områder:

Mange mennesker er generet af støj fra de aktiviteter, som samfundet frembringer.

Det er især støj fra trafikken, som mange mennesker er generet af, men også støjkilder i byerne, hvor flere og flere mennesker vælger at bo, kan være generende. Det kan f.eks. være støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, cafeer og restauranter eller varelevering til butikker, som kan være generende for borgerne. Støj frembringes også fra nye miljøvenlige energiproducerende teknologier og anlæg fra f.eks. vindmøller og varmepumper. Disse teknologier er vigtige for den grønne omstilling, men kan have generende støjkonsekvenser for de mennesker, der bor omkring.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer på støjområdet. 


Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale,
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet.

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.


Kontaktperson: Jens Schultz Hansen tlf. 72 54 45 22, e-mail: Obfuscated Email