Luftforurening fra energifremstilling og industriproduktion - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse luftforurening fra energifremstilling og industriproduktion.

Supplerende bemærkninger

Ved vurdering af ansøgninger lægges der særligt vægt på udvikling af omkostningseffektive løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

•giver reduktion af én eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler, herunder ultrafine partikler og sodpartikler (black carbon), samt kviksølv
•bidrager til danske virksomheders muligheder for at begrænse luftforurening fra brændeovne, brændekedler og termiske processer på virksomheder og større energianlæg
•giver grundlag for mere effektiv regulering af forureningen fra brændeovne- og kedler, og bidrager til effektiv håndhævelse af regler for luftforurening fra brændeovne og brændekedler
•teknologi til renere forbrænding, således at forureningen forebygges
•tilpasning eller eftermontering af teknologi på allerede eksisterende fyringsanlæg.

Faglige kontaktpersoner: 
Brian Kristensen, tlf. 72 54 42 13, e-mail: Obfuscated Email (vedr. brændeovne)
Ditte Kristensen, tlf. 72 54 41 07, e-mail: Obfuscated Email (andre energianlæg)