Luftforurening fra den globalt voksende skibs- og vejtransport - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse luftforurening fra skibe og vejtransport.

Supplerende bemærkninger

Der er særlig fokus på demonstration af teknologier til miljøforbedringer af offentlige skibe samt teknologier, der kan anvendes til effektiv håndhævelse af regler for skibes luftforurening.

Ved vurdering af ansøgninger lægges særligt vægt på løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

•giver reduktion af én eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler, herunder sodpartikler (black carbon)
•bidrager til danske virksomheders muligheder for at udvikle løsninger til den internationale maritime sektor
•bidrager til en omkostningseffektiv implementering af EU- og IMO-regulering af luftforurening fra skibe
•er velegnet til reduktion af luftforurening fra eksisterende skibe, med særligt fokus på offentlige skibe
•bidrager til reduktion af direkte udledninger fra biltrafikken, mobile ikke-vejgående maskiner eller andre teknologiske løsninger, der nedsætter udledning pr. kørt km eller pr. energienhed

Faglige kontaktpersoner:
Katja Asmussen, tlf. 72 54 43 06, e-mail: Obfuscated Email
Dorte Kubel, tlf. 72 54 43 20, e-mail: Obfuscated Email