Renere luft

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer på luftområdet. 

Projekter med hovedfokus på at reducere CO2-belastning anbefales at undersøge mulighederne hos EUDP.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale,
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet.

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Ansøgere kan også søge tilskud til verifikation (ETV-verifikat). Med et ETV-verifikat kan danske leverandører af klima- og miljøteknologiprodukter dokumentere produkternes funktion og effektivitet. Bemærk at der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, fordi tilskud til ETV-projekter bevilges efter de minimis reglerne. Læs mere om ETV

Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på luftområdet. Se rapporter fra projekter, der er færdige.