Bæredygtig renovering og byggeri i fuldskala med fokus på materialekredsløb - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af innovative teknologier til at øge og fremme bæredygtigt ressourcekredsløb i fuldskala i forbindelse med et større renoveringsprojekt eller nybyggeri.

Det understreges, at

  • vægten i projekterne skal være på udvikling af konkrete miljøteknologiske løsninger med forretningsmæssigt potentiale og 
  • ved demonstration i fuldskala er der krav om, at nyudviklingen går udover eksisterende nationale og EU-standarder (krav). 

Der ønskes projekter, hvor særligt de følgende to udfordringer kan løses og håndteres i ét konkret byggeri, hvor proces og miljøteknologiske løsninger dokumenteres grundigt:

  • Udvikling, test og demonstration af den cirkulære byggeplads med miljøteknologiske løsninger, der fremmer at eksisterende materialer genbruges direkte i byggeriet. Materialer og komponenter, der ikke kan genbruges eller genanvendes direkte i dette byggeri skal behandles så mest muligt kan afsættes til anden genbrug eller genanvendelse. Det vil være en fordel, at aftagere af disse indgår i ansøgningen.
  • Byg og design til bæredygtighed og genbrug - Udvikling, test og demonstration af bæredygtige/økologiske miljøteknologiske løsninger og produkter til projektet, der forbedrer fremtidig genanvendelse og genbrug af materialer, produkter og komponenter, fremmer et bedre indeklima, og understøtter et bæredygtigt bygningsdesign (fx i forhold til luftskifte, lys m.v.) Der kan som eksempel arbejdes med at mindske brugen af kemikalier eller minimere samlinger, der er problematiske ift. adskillelighed og genbrug af de enkelte dele (lim, fugemasser mv.). Det kan også inkludere nye forretningsmodeller for bygningsdele som bedre understøtter et cirkulært materialekredsløb. For eksempel nye former for ejerskab, der kræver en miljøteknologisk udvikling af produkter og bygningsdele. Det skal, i forbindelse med begge processer, adresseres, hvordan man undgår materialer med problematiske stoffer og hvordan eksisterende indholdsstoffer kan håndteres, herunder eventuelle udfordringer ved dette samt miljøteknologiske løsninger.


Der vil, ved vurdering af ansøgninger, blive lagt vægt på , at flere led i byggeprocessen (fx håndværkere, bygherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter, brugere, m.fl.) er med i projektet. Vægten i projektet skal som sagt være på udvikling af konkrete miljøteknologiske løsninger med forretningsmæssigt potentiale. Tilskud kan eksempelvis gives til projekter, der omfatter renovering af almennyttigt boligbyggeri, skoler og daginstitutioner, omdannelse af industribyggeri til bolig eller kontor mv. 

Ved vurdering af en ansøgning lægges der generelt vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet. 

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Kontaktpersoner:
Signe Kromann-Rasmussen/Helle Winther
tlf. 72 54 40 00,
e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email