Monitering og brugervenlige varslingssystemer af risiko for højere vandstand - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling og test af brugervenlige varslingssystemer i forbindelse med fx stormflod.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger der:

• Medvirker til at reducere risikoen for skader ved stigende vandstand og stormflod.
• Bidrager til varsling af borgere, virksomheder mv. fx via mobiltelefon.
• Medvirker til at synliggøre, hvor beredskabet skal prioritere indsatsen.
• Kan bestemme og visualisere om kritisk infrastruktur bliver berørt.
• Giver mulighed for interaktiv dialog med beredskabet.

Faglige kontaktpersoner: René Paul Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 86, Obfuscated Email Ditte Holse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated Email

Tilbage til hovedområde Klimatilpasning

Tilbage til hovedopslag MUDP forår 2015