Intelligent styring af spildevandssystemer bl.a. på baggrund af bedre varsling - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af IT-systemer, der kan varsle om ekstremregn og forberede spildevandsforsyningen og andre anlæg på at håndtere store regnmængder.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til:

• reduktion af risiko for oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
• modeludvikling for intelligent udveksling af relevante data
• integration mellem IT-varsling og vandteknologiske løsninger
• samkørsel af varsling og styring på tværs af myndigheder og relevante institutioner
• IT-baseret varsling af borgere og virksomheder.

Faglige kontaktpersoner:
René Paul Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 86, e-mail: Obfuscated Email
Ditte Holse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated Email