Bæredygtige løsninger, der sikrer fjorde og åer mod højere vandstand

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til bæredygtige løsninger, der sikrer fjorde og åer mod højere vandstand.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til:

• Forsinke afstrømning af vand fra marker.
• Håndtere vandstrømme intelligent, så er ikke opstår uønskede oversvømmelser.
• Skabe intelligent styringsenhed til varsling ved vandløb ved højere vandstand.
• Integration af data, som kan indgå i modeller til planlægning, varsling og beredskab.

Faglige kontaktpersoner:
René Paul Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 86, e-mail: Obfuscated Email