Kortlægning og simulering af oversvømmelsesrisici - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, der omfatter test og/eller demonstration af teknologier til forbedrede kortlægningsværktøjer til simulering af oversvømmelsesrisici herunder forenklede værktøjer, der også kan anvendes i områder med mindre teknisk kapacitet og datagrundlag.

Supplerende bemærkninger 

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til, at:

• styrke grundlaget for sikring mod oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
• styrke præcisionen af kortlægningsværktøjerne
• øge værktøjernes tilgængelighed herunder brugen af få nøgleparametre
• basere sig på web-GIS løsninger med bred anvendelse og prædefinerede udgangsværdier

Faglige kontaktpersoner:

René Paul Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 86, e-mail: Obfuscated Email
Ditte Holse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated Email