Reduktion af problematiske kemikalier i produkter og produktion - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier eller andre løsninger, der kan:

- erstatte kemikalier, der er problematiske for sundhed og miljø med mindre skadelige alternativer
- føre til reduktion i anvendelsen af problematiske kemikalier i produkter og produktionsprocesser

Supplerende bemærkninger

De produkter og materialer, som vi bruger, indeholder ofte kemikalieråvarer, der er produceret langt fra Danmark. Derfor er der behov for løsninger, der omfatter hele varekæden. Indsatsen skal gerne fokusere på designfasen, leverandørkrav til råvarer og/eller på at reducere og erstatte brugen af problematiske kemikalier i produkter og produktionsprocesser til gavn for forbrugere, arbejdstagere, sundhed og miljø. Samtidig er der behov for løsninger, der bidrager til en mere bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af materialer og til udvikling af nye materialer og produkter i en biobaseret økonomi. Der er særlig fokus på udfasning af kemiske stoffer, der er i myndighedernes fokus som f.eks. stoffer på kandidatlisten under REACH, Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer, samt hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer.

Der er særlligt behov for løsninger der, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

• Udvikler alternative løsninger til anvendelsen af problematiske kemikalier for sundhed eller miljø, der er i fokus nationalt og internationalt f.eks. UV-filtre og konserveringsmidler i kosmetik, skadelige flammehæmmere, perfluorerede forbindelser, tatoveringsfarver, kviksølv, ftalater, industrielle drivhusgasser og problematiske kemikalier i maling og tekstiler og tilsat mikroplast

• reducerer anvendelsen af problematiske kemi i alle led af leverandørkæder

• bidrager til en omkostningseffektiv implementering af EU-regulering og globale konventioner om problematiske kemikalier

• øger genanvendelighed af materialer ved at reducere indholdet af skadelig kemi

• bidrager til at løse andre udfordringer på kemikalieområdet

Der lægges desuden vægt på, at projekterne understøtter Kemikalieindsatsen 2014 - 2017. 

Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på kemikalieområdet. Se evt. rapporter fra projekter, der er færdige. Se også resultater af kortlægning med fokus på uønskede stoffer

Herudover er der i november 2014 etableret et nyt partnerskab for substitution, der skal skabe nye rammer for dialog og videndeling mellem forskere, myndigheder og erhvervsliv. Målet er at give mindre virksomheder bedre muligheder for at komme videre med den konkrete udfasning af problematisk kemi for sundhed og miljø. Læs mere om partnerskabet for substitution 

Kontaktpersoner:
Sidsel Dyekjær, tlf. 7254 4528, e-mail: Obfuscated Email