Færre problematiske kemikalier

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Reduktion af problematiske kemikalier i produkter og produktion
Reduceret biocidanvendelse

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer på kemikalie- og biocidområdet.

MUDP har særlig fokus på kemikalie- og biocidprojekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier og andre løsninger, der kan føre til problematiske kemikalier erstattes med mindre skadelige alternativer, til gavn for forbrugere, sundhed og miljø.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale,
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet.

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.